Data Keseluruhan

help write a research paper
NoDaf
Nama Pendaftar
Tempat Lahir
Tgl Lahir
Sekolah Asal
N. BI
N. BIng
N. Mat
N. IPA
Pilihan I
TB-01
Arti Khaerani
Narmada
21/11/1999
SMPN 1 Narmada
7,65
8,50
7,50
7,00
Busana Butik
TSM-002
Andi Hidayat
Narmada
26/02/1999
SMPN 2 Lingsar
7,50
6,75
8,00
7,00
Teknik Sepeda Motor (TSM)
AP-03
Shinta Mulia Asri
Narmada
25/11/1999
SMPN 1 Narmada
8,35
8,76
7,80
7,50
Akomodasi Perhotelan (AP)
UPW-02
Yahya Ismail
Lingsar
17/10/2000
SMPN 1 Lingsar
7,50
8,60
6,00
7,00
Usaha Perjalanan Wisata (UPW)
TKR-002
Rizal Ahmad
Sandongan
22/07/1998
SMPN 2 Lingsar
6,00
5,00
6,50
7,00
Teknik Kendaraan Ringan (TKR)
MM-003
Ni Luh Mariani
Karang Bayan
18/03/1998
SMPN 4 Lingsar
7,50
6,00
6,50
6,75
Multimedia
TKR-002
Ilman Saefudin
Sigerongan
21/04/1998
SMPN 4 Lingsar
6,25
6,00
4,50
6,00
Teknik Kendaraan Ringan (TKR)
MM-003
Ruby Khaerani
Mataram
10/08/1998
SMPN 2 Lingsar
7,00
6,00
8,00
5,00
Multimedia
MM-002
Arifin Ahmad
Jakarta
22/05/1998
SMPN 1 Narmada
7,00
7,00
6,00
7,50
Multimedia
TSM-001
I Komang Sastrawan
Lingsar
16/10/1997
SMPN 1 Lingsar
6,25
6,00
7,50
6,50
Teknik Sepeda Motor (TSM)
MM-001
Laura Oktaviani
Narmada
10/10/1998
SMPN 1 Narmada
7,00
8,00
6,00
7,00
Multimedia
AP-01
Rini Utari
Praya
08/10/1998
SMPN 2 Lingsar
7,50
6,00
7,00
8,00
Akomodasi Perhotelan (AP)
BB-01
Ni Nyoman Suciani
Gandari
24/11/1998
SMPN 1 Narmada
6,00
6,50
5,50
7,00
Busana Butik
TKR-001
Novantri
Lingsar
01/17/1997
SMPN 2 Lingsar
7,25
5,60
5,00
8,00
Teknik Kendaraan Ringan (TKR)
UPW-01
Syarif Hidayat
Narmada
04/23/1998
SMPN 2 Lingsar
7,35
6,54
5,00
7,00
Usaha Perjalanan Wisata (UPW)
paper writer service